Welcome to Primaria comunei Arsura, judetul Vaslui   Apasa pentru a asculta! Welcome to Primaria comunei Arsura, judetul Vaslui Powered By GSpeech
Luni-Vineri: 8:00 - 16:00
0235 482 351

Telefon

Comuna Arsura, Judetul Vaslui

contact@comuna-arsura.ro

Image

Masuri de prevenire si stingere a incendiilor la gospodariile cetatenilor

Primarul comunei Arsura, judetul Vaslui

Image

Ec. ANDREI-DINU NĂSTASE

Bun venit!

În calitate  de primar al comunei Arsura și reprezentant al comunității, vă urez bun venit!

Scopul site-ul nostru este de a vă oferi o imagine fidelă și cuprinzătoare a tuturor activităților desfășurate în comuna noastră și de a asigura transparența Administrației publice locale, prin care se urmăreşte în fapt asigurarea unui acces mai larg al cetăţenilor la informaţiile şi documentele aflate în posesia instituţiilor statului, participarea cetăţenilor la procesul decizional şi asigurarea legitimității, eficacităţii şi responsabilităţii administraţiei faţă de cetăţean.

Pentru mine ca primar principalul obiectiv este acela de a dezvolta comuna prin modernizarea infrastructurii rutiere, educaționale și de sănătate, de a crește calitatea vieții celor din comunitate și de a acorda cetățenilor atenția și respectul cuvenit.

Despre comuna Arsura, judetul Vaslui

Date demografice

Judeţul Vaslui este aşezat în partea de est a României, întinzându-se pe cursul superior şi mijlociu al râului Bârlad, care străbate partea de sud-est a Podişului Central Moldovenesc iar în sud separă Colinele Tutovei de Dealurile Fălciului.

      Limita geografică este dată la nord de paralela de 46 grade şi 40 minute, latitudine nordică, având ca punct extrem localitatea Tăcuta-Protopopeşti, iar în sud limita este dată de paralela de 46 grade latitudine nordică cu punct extrem în localitatea Pochidia. Longitudinal, judeţul este cuprins între meridianul de 27 grade şi 30 minute longitudine  estică în vest (punct extrem-localitatea Dragomireşti-Vladia) şi  cel de 28 grade şi 15 minute longitudine estică, punct extrem în localitatea Stănileşti-Săratu.

      Suprafaţa judeţului Vaslui este de 5318 kilometri pătraţi, reprezentând 2,2% din suprafaţa României.

      La nord, judeţul Vaslui se învecinează cu judeţul Iaşi, la sud cu judeţul Galaţi, iar la vest şi sud-vest cu judeţele Neamţ, Bacău şi Vrancea.  Limita estică este formată de râul Prut, marcă a frontierei de stat cu Republica Moldova.

      Ţinutul a înregistrat primele forme de viaţă umană încă din paleolitic, la Arsura existand o importantă cetate din secolul 4 î.e.n., urmele acesteia fiind vizibile şi astăzi în zona de nord a localităţii cunoscută sub denumirea de “Mogoşeşti”.

Citeste mai departe

Comuna Arsura, are în componenţa sa un număr de patru sate, respectiv:

           a. Arsura-reşedinţă de comună;

b. Pîhneşti;

c. Fundătura;

d. Mihail Kogălniceanu.

       Arsura, ca şi comună se află situată în partea de nord-est a judeţului Vaslui, având ca vecini următoarele comune:

  • la nord, comuna Cozmeşti-judeţul Iaşi;
  • la sud, comuna Duda-Epureni-judeţul Vaslui;
  • la vest, comuna Buneşti-Avereşti-judeţul Vaslui;
  • la est, comuna Drînceni-judeţul Vaslui.

Suprafaţa totală a comunei este de 4063 hectare din care:                                                               

           a. intravilan: 349 hectare;

           b. extravilan: 3714 hectare.

           Repartiţia pe satele componente este următoarea:

  1. Arsura, cu o suprafaţă de 1527 ha, din care:

1. extravilan: 1054 ha;

2. intravilan:    132 ha;

3. păşuni:            36 ha;

4. păduri:           305 ha.

       b. Pîhneşti, cu o suprafaţă de 1266 ha, din care:

            1. extravilan: 920 ha;

            2. intravilan:    89 ha;

            3. păşuni:          97 ha;

            4. păduri:        160 ha.

        c. Fundătura, cu o suprafaţă de 879 ha, din care:

            1. extravilan: 724 ha;

            2. intravilan:    83 ha;

            3. păşuni:          20 ha;

            4. păduri:          52 ha.

         d. Mihail Kogălniceanu, cu o suprafaţă de 391 ha, din care:

            1. extravilan: 278 ha;

            2. intravilan:    45 ha;

            3. păşuni:          22 ha;

            4. păduri:          46 ha.

                 La ultimul recensământ din anul 2011 populaţia comunei Arsura repartizată pe sate a fost următoarea:

1. Arsura:  675 locuitori;

2. Pîhneşti: 432 locuitori;

3. Fundătura: 445 locuitori;

4. Mihail Kogălniceanu: 99 locuitori.

                 Totalul populaţiei este de 1651 locuitori.

          Reţeaua de drumuri în comuna Arsura se împarte astfel:

  • drumuri judeţene: 9 km, asfaltat;
  • drumuri comunale: 11,50 km, din care două amenajate cu rigole în lungime totală de 3 km;
  • drumuri săteşti: 14,50 km;
  • poduri din beton: 7;
  • podeţe din beton: 12.

Pe teritoriul comunei Arsura nu există căi de transport: feroviare, subterane, aeriene, navigabile sau reţele de conducte magistrale.

           Arsura fiind o comună predominant agricolă, principalele surse de venit ale populaţiei constau în creşterea animalelor şi cultivarea plantelor agricole. Se cultivă preponderent porumbul, grâul şi floarea soarelui. Terenul arabil în total de 2525 ha este cultivat în proporţie de 80 % cu ajutorul unui numar de 24 de tractoare agricole existente la nivel de comună.

             Cultura viţei de vie, veche tradiţie în teritoriu, menţionată în hrisoavele vremii din timpul domniei lui Ştefan cel Mare, totalizează un număr de 147 ha preponderent în zona satului Pîhneşti.

             Fondul forestier cum s-a arătat mai sus, ocupă o suprafaţă mică, în compoziţia pădurilor predominând stejarul, carpenul, teiul, frasinul şi salcâmul.

             Creşterea animalelor este asigurată de o bază furajeră corespunzătoare cu o densitate superioară la porcine şi bovine şi inferioară la ovine.

             Baza meliferă corespunzătoare din zonă a favorizat apariţia unei noi îndeletniciri a populaţiei (în ciuda faptului că aceasta datează de pe timpul dacilor), respectiv apicultura, în prezent în comună existând un număr de aproximativ 650 familii de albine.

              După 1989 în comună au apărut noi activităţi economice bazate în general pe comerţ, repartizate astfel:

- Arsura: S.C. “Danflor” S.R.L.-comerţ;

                  S.C. “Antonelly” S.R.L.-comerţ;

                  P.F. Gînju Laurenţiu-morărit;

                  I.I. Şălaru Ana-Maria-bar/discotecă;

- Pîhneşti: I.I. Lupu Ilie-comerţ;

                   S.C. “Holtiprod” S.R.L.-morărit;

                   A.F. “Munteanu”-morărit;

                   S.C. “AndriTeo” –comerţ;

                   P.F. Zaharia Cristian - apicultură;

                   P.F. Manolache Maria- apicultură;

                   P.F. Bîrsă Liviu – apicultură;

                   P.F.A. Chirica Nuşa – apicultură;

- Fundătura: S.C.”Alexmad” S.R.L.-comerţ;

                     S.C.„Brînză” S.R.L.-comerţ;

                     I.I. “Ganea V. Mihai” -comerţ;

                     A.F. “Maftei T.Nicolae.”-agricol;

                     I.I. Ganea E. Costel-agricol;. 

               Resursele naturale pe teritoriul comunei Arsura sunt practic inexistente.

              

Principalele riscuri care se pot manifesta pe teritoriul comunei Arsura sunt:

- inundaţii (de pe versanţi, doar în cazul precipitaţiilor abundente);

- cutremure;

- alunecări de teren;

- incendii.

Formular de contact

Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
logoj.png
Situata in nord-estul judetului Vaslui
Comuna Arsura este in curs de dezvoltare.

Cod SIRUTA: 162158
0235 482 351
contact@comuna-arsura.ro

© Copyright 2024 Comuna Arsura. All Rights Reserved.
Apasa pentru a asculta! Powered By GSpeech